VEOV opgeheven per eind 2015

In een Algemene Ledenvergadering heeft de Vereniging van Echt Onafhankelijke Vermogensadviseurs (VEOV) besloten om zichzelf per 31 december 2015 op te heffen. De VEOV is in 2008 opgericht met als doelstelling de transparantie en integriteit in de financiële sector te verbeteren. Zij heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het provisieverbod in 2014, waarbij een groot aantal perverse prikkels uit de verdienmodellen van banken en vermogensbeheerders werd verwijderd. Ook is de VEOV de afgelopen jaren met regelmaat geconsulteerd door toezichthouders zoals de AFM.

Omdat de belangrijkste doelstelling (invoering van het provisieverbod) is gerealiseerd, was opheffing een logisch vervolg. Echter, de individuele leden kiezen er voor om de sector te blijven volgen en zich - daar waar nodig - te mengen in het maatschappelijk debat. Want hoe dan ook: écht onafhankelijk adviseren en integriteit in de financiële sector blijven begrippen waar zij zich altijd voor in zullen blijven zetten. Wij nodigen u dan ook zeer uit om contact op te nemen met één van onderstaande vermogensbeheerders!